ÇOBANLARHABER – Çobanlar İlçesinin İlk Haber Sitesi
Image default
KÖŞE YAZILARI

Galip dedeye haksızlık etmiş olabilir miyiz?

Afyon-Konya karayolunun 30. Km sinde bulunan Heybeli (Kızılkirse) kaplıca bulunduğu konum itibariyle hep aidiyetliği yıllarca tartışma konusu olmuştur. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEYBELİ (KIZILKİLİSE, KIZILKİRSE HAMAMI) KAPLICASI

M.Ö. 295 yılında meydana gelen büyük depremler sonucunda ovanın her tarafından sıcak sular fışkırmıştır. Kaplıcalar neojen, jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Bu nedenle vadiye “Şifalı Frigya” denmiştir.

Antik kral yolu üzerinde kurulmuş bulunan kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde bugün antik bir höyük ve çevresinde eski mezar ve yapı kalıntıları bulunan alanda Leonte Comte (Aslanbaş)isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde yazılıdır. Bizans devrine müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve o dönemlerde de kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur.

Tarihte Lentos Come (Lentos Kome) kaplıcası olarak geçen kaplıcanın batı tarafında kasabanın kilisesi vardır. 1116 tarihinde yapılan Bolvadin Savaşı sonunda bölge tamamı ile Türklerin egemenliğine geçmiştir. Türkler kaplıcayı aldıktan sonra buradaki kiliseden dolayı Kızıl Kilise köyü ismini almış, yine kaplıca sularından oluşan tortudan dolayı (kirs) Kızıl Kirse Kaplıcası ismi de kullanılmaktadır.  Kaplıcaya, 1945 yılında Heybeli adı verilmiştir.

KIZILKİRSİ (HEYBELİ) TERMAL BÖLGESİ GELİŞİME AÇIK

Bölge 04.12.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca Heybeli Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş, Bolvadin Belediyesine ilave olarak Çobanlar Belediyesi’de artık söz konusu alanda jeotermal kaynaklardan yararlanarak kaplıca hamamı yaparak yine jeotermal ısıdan faydalanarak teknolojik seraların yapılmasına öncülük etmektedir.

YILLARCA SÜREN BİR TARTIŞMA “ASIL KİMİN”

Asıl burada değinmek isteğimiz konu yıllarca Heybeli (Kızılkirse) Kaplıcasının bulunduğu alanın aslında kimin toprağı olduğu, kime ait olması gerektiği tartışmasıdır.

Yıllarca tartışma konusu olan Kızılkirse aslında Ömer, Geçek kaplıcaları gibi 1944 yılından önce Afyon Valiliği Özel İdaresine ait olup, Özel idaresince işletilen bir kaplıcayken 13.04.1944 tarihli Encümeni Vilayet Karar Defterinde “Vilayet dahilinde hususi idareye ait kazlıgöl, geçek, ömer ve kızıl kilise namlarında dört adet sıcak maden suları mevcut olup kuruluşları zamanındaki iptida’i vaziyetlerini muhafaza etmekte, bina ve müştemilatları ahşap olduğundan her sene tamirlerine lüzüm gösterilmekte ve getirdikleri varidat ise ihya imarlarına değil en ufak tamirlerine bile kifayet etmemekte ve vilayet bütçesinden ancak tamirlerine miktaşi mühim bir tahsisatın tefrik edilememesinden gün geçtikçe harabeye yüz tutan bu hamamların oldukları halde muhafazalarına imkan görülmemektedir…” denilerek satış ihalesine çıkarılmış,  ihaleye  kızılkirse’ye yakın mevkide bulunan  Bolvadin Belediyesi ve Çay Belediyeleri talip olmuş, Çay Belediyesi 20 bin lira fiyat verirken, Geliri yüksek olan Bolvadin Belediyesi 30 bin lira fiyat vererek Heybeli (Kızılkilise)’nin bulunduğu 241.230 metre kare kaplıca alanın sahibi olmuştur. Çobanlar ilçemiz o dönemde Köy statüsünde olduğundan söz konusu ihaleye katılamamıştır. 

MERHUM MUHTAR GALİP DEDEYE ACABA HAKSIZ ELEŞTİRİ Mİ YAPTIK!

Kaplıcanın Çobanlar’a en yakın konumda olması filhakika Çobanların hakkı olmasına rağmen, o dönemde Çobanlar ilçemizin köy statüsünde olması nedeniyle maalesef söz konusu satış ihalesine katılamamıştır. Niyetimiz yeni bir tartışmaya mahal vermek değil Çobanlarımızda yıllarca süren bir tartışmaya açıklık getirmektir. “O dönemde Çobanlar köyünün muhtarının Merhum Galip Özbay olduğu ve kaplıcanın Çobanlar’a verilmesinde gerekli hassasiyeti göstermediği ve hamamın Çobanların elinden çıktığı” tartışmasında acaba zamanın muhtarı merhum Galip dedeye haksızlık etmiş olabilir miyiz?  Aşağıdaki belge buna en iyi kanıt olsa gerek…

BENZER

Yorum Yap