ÇOBANLARHABER – Çobanlar İlçesinin İlk Haber Sitesi
Image default
-MANŞET- AFYON GÜNDEM SİYASET ULUSAL

Büyükşehir Algı Araştırması sonuçları açıklandı

Kentin Sivilleri Platformu tarafından yürütülen, yüz yüze görüşmelerin 9-20 Şubat 2018, dijital kısmının 17-20 Şubat 2018 tarihleri arasında tamamlandığı belirtilen araştırmayla ilgili yapılan açıklamaya göre, araştırmaya 1407’i erkek, 422’si kadın olmak üzere toplam 1830 kişi katılım sağladı. Geçerli cevap veren katılımcıların 969’u il merkezinden, 521’i ilçe merkezlerinden olurken, 245’i merkez ve ilçelerimize bağlı belde ve köylerden, 94 kişisi de il dışında yaşayan hemşerilerimizden seçildi.

Yaş dağılımlarına bakıldığında, katılımcıların %7,6’sının 18-24 yaş aralığında, %12’sinin 25-29, %13,5’inin 30-34, %33,8’inin 35-44, %23,3’ünün 45-54, %7,6’sının 55-64 yaş aralığında, %2,2’sinin 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olduğu gözleniyor.

.

Araştırmanın geçerli cevapları veren katılımcılarının mezuniyet durumlarına baktığımızda %7,1’inin ilkokul, %5,7’sinin ortaokul, %27,6’sının lise, %18,3’ünün yüksekokul, %32,5’inin lisans, %5,9’unun yüksek lisans, %2,6’sının doktora ve üzeri, %0,3’ünün ise medrese ve benzeri mezuniyet belirttiği görülüyor.

Yerleşim yerinde ikamet edilen yıl açısından bakıldığında ise, katılımcıların %88 gibi önemli bir oranının on yıl ve üzerinde bir süredir Afyonkarahisar il sınırları içerisinde yaşadığı, %4’ünün 6-9 yıldır, %4,5’inin 3-6 yıldır, %3,5’inin ise 1-3 yıldır Afyonkarahisar il sınırları içerisinde yaşadığı gözleniyor.

Araştırmaya katılanların daha önce herhangi bir büyükşehirde yaşayıp yaşamadıklarının sorulduğu soruya cevap verenlerin 953 kişisinin daha önce bir büyükşehirde yerleşik olarak bir süre yaşadığı cevabını verdiği, 647’sinin böyle bir yaşantısının olmadığı, 205’inin kısa süreli bir seyahat için en az bir kez büyükşehirde bulunduğu, 14 kişi gibi çok küçük bir oranda katılımcının ise daha önce hiçbir büyükşehirde bulunmadığı cevabını verdiği görülmüştür.

Katılımcılara yöneltilen “Afyonkarahisar’ın büyükşehir olma sınırında bir il olduğunu biliyor musunuz?” şeklinde soruya ise %2,4 oranında “Hayır, bilmiyorum”, %2,9 oranında “Bilmiyordum, şimdi öğrendim”, %7 oranında “Bir ara kulağıma öyle bir şey gelmişti” cevaplarına karşılık, %87 gibi önemli bir oranda “Evet, biliyordum” cevabının verilmiş olması, Afyonkarahisarlıların büyükşehir olma sürecini, dolayısıyla kente ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini göstermesi bakımından önemli bir soru olarak görülüyor.

Katılımcılara, büyükşehir olan bir ille olmayan bir il arasında herhangi bir fark olup olmadığı yönünde bir soru sorularak katılımcıların büyükşehire ilişkin algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Katılımcıların %6,6’sı bu konuda fikrinin olmadığını söylerken %7,8’i hiçbir fark olmadığı ifade etmiştir. %23,9’u fark olduğunu, ancak büyük bir fark olmadığını söylerken %61,7’lik büyük bir kısmı ise “Çok büyük fark var” seçeneğini işaretlemiştir. “Fark var ama çok büyük değil” diyen %23,9’luk kesimle “Çok büyük fark var” diyen %61,7’lik kesimi bir arada düşündüğümüzde, katılımcıların %85,6 gibi büyük bir oranının büyükşehir olan bir ille olmayan bir il arasında fark gördüğü anlaşılmaktadır.

 

Afyonkarahisarlılar “Büyükşehir olalım” diyor fakat…
 
Afyonkarahisar ilinde yaşayanların büyükşehire ilişkin algılarının ölçüldüğü araştırmanın en önemli sorularından birisi olan “Sizce Afyonkarahisar büyükşehir olmalı mı?” şeklindeki soruya verilen cevaplar ise, halkın bu konudaki eğilimini göstermesi bakımından dikkate değer. Katılımcıların %3,7’si “Fikrim yok” derken, %10,9’unun “Olsa da olur, olmasa da olur” şeklinde cevap verdiği görülüyor. Katılımcıların %26,4’lük kısmı “Hayır, Afyonkarahisar büyükşehir olmamalı” diyor. Buna karşın, %59’luk kısım ise “Afyonkarahisar büyükşehir olmalı” diyor.

 

Kabaca bakıldığında %59 ilin büyükşehir olmasını isteyen önemli bir oranın varlığını gösterse de Afyonkarahisar halkının çok büyük bir kesiminin heyecanla büyükşehir olmak istediği şeklinde bir algının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor olması bakımından daha da önemli.

Büyükşehir olması durumunda bunun ile ne gibi bir katkısının olacağının sorulduğu “Afyonkarahisar’ın büyükşehir olmasının sizce ilimize nasıl bir katkısı olur?” şeklindeki soruya ise katılımcıların %0,8’i eğitimde ilerleriz derken, %3,8’i büyükşehir olmanın ile siyasi bir ağırlık kazandıracağını, %8’i sosyal yaşantımızın, %21,3’ü ticari ve ekonomik hayatımızın gelişeceğini, %0,07 ‘si ilimize daha çok turist geleceğini, %34,2’si bunların hepsinin olacağını, %31,2’si ise büyükşehir olmakla bunların hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini söylemiş.

 
%31,2’lik “Hiçbiri” cevabını çıkardığımızda halkın yaklaşık %68’lik bir bölümünün, ilin büyükşehir olduğunda farklı kazanımlar sağlayacağına inandığı görülmektedir.

 

 

İlin büyükşehir olması yönünde çaba sarf edenlere ilişkin algının ölçüldüğü “Sizce Afyonkarahisar’ın büyükşehir olması için en çok kim gayret sarf ediyor?” şeklindeki son soruya ise katılımcıların %25’inin “İlimizin siyasetçileri” cevabını verdiği, %4,7’sinin ilin bürokratlarından, %2,1’inin yerel medyadan, %6’sının sivil toplum kuruluşlarından yana kanaat belirttiği görülüyor. %32,5’lik kısım, bu seçeneklerde yer alanların hepsinin gayret ettiklerini ifade ederken, %29,1’lik bir kesim ise hiçbirinin gayret etmediği görüşünde birleşiyor.

 

Belde ve Köyler Büyükşehir Fikrine Mesafeli
 
Yerleşim yerine göre büyükşehir algısının ölçüldüğü “Sizce Afyonkarahisar Büyükşehir olmalı mı?” sorusunun yöneltildiği yerler arasında merkeze bağlı belde ve köylerde yaşayan vatandaşların “Hayır, olmamalı” cevabı verdiği gözleniyor. Sorunun yöneltildiği belde ve köylerde yaşayan katılımcıların %8,6’sı “Fikrim yok” derken, %4,3’ü “Olsa da olur, olmasa da olur” cevabını vermiş. Belde ve köylerde “Evet, Afyonkarahisar büyükşehir olmalı” diyenlerin oranı %35,5’te kalırken, “Hayır, olmamalı” diyenlerin oranı %51,6’da.

Bu durum, kasaba ve köylerde yaşayan insanların büyükşehir olma fikrine mesafeli yaklaştığını gösteriyor. Geleneksel üretim biçimlerinin ve yaşam tarzlarının hâkim olduğu bu yerleşim birimlerindeki insanların, beldelerdekilerin belediyelerinin kapanacığı kaygısıyla, ve köylerdekilerin hayat tarzlarının değişeceği endişesiyle büyükşehire hayır demiş oldukları tahmin ediliyor.
 
 Araştırmayla ilgili olarak Kentin Sivilleri Platformu tarafından yapılan açıklamada “Gerek dijital, gerek yüz yüze görüşmelerimize teveccüh gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii ki, soruların oluşturulmasından araştırmanın sahada uygulanmasına, testlerin yapılarak verilerin bilgisayara işlenmesine kadar her aşamada gece gündüz, hiçbir şey talep etmeden çalışan gönüllü arkadaşlarımız da büyük bir teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Ayrıca, araştırmamızın uygulanmasında desteklerini esirgemeyen değerli ilçe/belde belediye başkanlarımıza da minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bir de unutmadan, Google’a teşekkür etmeliyiz. Çünkü ulaşım için imkân ve zaman bulamadığımız ilçelerde gerçekleştirdiğimiz dijital anket uygulamasını Google sayesinde başardık.” Denildi.
 
“Yüzde Seksenin Üzerinde Bekliyorduk”

 
Açıklama, “İtiraf etmek durumunda olduğumuz bir gerçek var ki; araştırmanın başında tahminimiz Afyonkarahisar’da “Büyükşehir olmalıyız” diyen oranın yüzde seksenin üzerinde çıkağı şeklindeydi. Araştırmamız, ahalinin büyükşehir olmak için çok yüksek bir motivasyona sahip olmadığını, bilakis bu konuda oldukça temkinli davrandığını gösterdi.
 
Bu araştırma, platformumuzun bu alanda gerçekleştirdiği ilk çalışmaydı. Hatalarımız, kusurlarımız, gözden kaçırdıklarımız olabilir. Katkı sağlamak isteyen, eleştiride bulunmak isteyen herkesin desteğini, eleştirisini ve katkılarını bekliyoruz. İlimizle ilgili bu tür araştırma çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir.” Şeklinde devam etti.
Ayrıca isteyenlerin detaylı bilgilere www.kentinsivilleri.org internet adresinden ve www.twitter.com/KentinSivilleri sosyal medya sayfasından ulaşabilecekleri belirtildi.

Açıklamayı WORD Dosyası olarak indirmek için BURAYA tıklayın.

BENZER

Yorum Yap